img_1797.JPG

La policía local de Vigo en 6º

img_1797.JPG

Os alumnos de 6º B asistiron a unha charla de educación vial impartida pola policía local de Vigo. Nestas charlas búscase que os nosos alumnos cando circulan como conductores dos seus vehículos, bicletas, o fagan de forma segura para eles mesmos e para os demais usuarios das vías públicas.

Nas charlas os alumnos comentan as súas vivencias como usuarios de vehículos e peóns, preguntan dúbidas e mesmo comproban a correcta colocación de elementos de seguridade como o casco.

Os alumnos con estas charlas deixamos de ver a bicicleta como un xoguete e empezamos a ver un vehículo que nos ofrece unha mobilidade respectuosa co medio ambiente.

Noticias

Noticias.png

Lo que pasa en Miralba, noticias de la vida cotidiana del colegio

IMG_8951-2015-02-10-20-57-22.JPG

En este canal se publican las noticias de la vida cotidiana del colegio.