image-93.jpeg

O noso xornal

Os alumnos de 4º de Primaria están a traballar no proxecto "O noso xornal".

    Con este proxecto pretendemos que: os alumnos sexan os protagonistas da súa propia aprendizaxe. Ó ir elaborando o seu propio xornal coñecerán mellor este medio de comunicación, coas súas diferentes seccións, e que a información recollida debe ser sinxela, clara e axustada ás normas ortográficas e gramaticais. Todo este traballo de creación, redacción e comunicación vai ser realizado través de estructuras cooperativas, rutinas de pensamento e intelixencias múltiples.

4º de Primaria

El canal de 4º de Primaria